Çocuk Dostu Kent Yaklaşımımız

Resim koy

Şehir Dedektifi: Kent Çevre ve Sanat Derneği

Hedefi yaz

Çocuk haklarına dair sözleşmeyi görselleştir

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Dünyadaki neredeyse tüm ülkeler 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi (ÇHS) yürütmeyi kabul etmiştir. Bu Sözleşme; sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar olduğu gibi insancıl hukuk da dâhil, sadece çocukları ilgilendiren tüm uluslararası insan haklarını kapsamak üzere geliştirilmiş ilk araçtır.

Sözleşme’nin dört adet yol gösterici ilkesi bulunmaktadır. Bunlara şemsiye haklar da denir. Bu haklar aşağıdaki gibidir:

1. Ayrım Gözetmeme

2. Çocuğun Yüksek Yararı

3. Yaşama, Hayatta Kalma ve Gelişim

4. Katılım

Ayrım Gözetmeme- Çocuk hakları istisnasız bir şekilde tüm çocuklar için geçerlidir. Çocuğun fiziksel özelliklerinin, inancının, ana dilinin, cinsiyetinin ya da başka bir özelliğinin hiçbir rolü yoktur. Sözleşmeye taraf olan devletler hiçbir ayrım yapmadan bütün çocukların sözleşmede yer alan haklarını tanır ve taahhüt ederler.

Çocuğun Yüksek Yararı- Çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde öncelikle çocuğun yararı gözetilmesi gerekir. Çocuğun yüksek yararı ilkesi çocuk merkezli bir bakış açısını destekler ve çocuğun birbiriyle ilişkili hak ve ihtiyaçlarına dikkat çeker. Dolayısıyla çocuğa sağlanan koruma açısından kanunların, politikaların ve uygulamaların değerlendirilmesinde çocuğun yüksek yararının göz önünde tutulması gerekir.

Yaşama, Hayatta Kalma ve Gelişim-Yaşamak her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Her çocuk içinde bulunduğu durumun geliştirilmesi, toplumun etkin ve sorumlu bir üyesi haline gelebilmesi için ayrılan kaynaklardan yararlanma hakkına sahiptir.

Katılım- Her çocuk, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk hakları sözleşmesini inceleyebilirsiniz./ Sözleşmeyi oku

Çocuk Dostu Kent Yaklaşımımız