Nasıl Başladı?

Şehir Dedektifi çocukların sağlık ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını odak alan, yaşanabilir şehirlerin ve çevresel değerlerin korunması için araştırma, izleme ve savunuculuk yapan; tasarım araçları ve mekânsal tasarım önerileri geliştiren bir inisiyatif olarak 2019’da yolculuğuna başladı.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan ihtiyaçları gözlemleyerek dernekleşme kararı aldı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan ihtiyaçları sahada gözlemleyerek dernekleşme kararı aldı.

Ekibimiz İstanbul’da farklı kent hakkı mücadelelerinde yer almış şehir plancıları, mimarlar, çocuk gelişim uzmanları ve araştırmacılardan oluşuyor. Yolculuğumuz kentsel dönüşüm mücadelesinin içinde çocukların kent hakkının ve mekânsal süreçlere doğrudan katılımının eksikliğini farketmemizle başladı. Katılımcı kent planlaması ve tasarım alanında çalışmalar yürütürken kent hakkı mücadelesinde katılım bağlamının çoğunlukla yetişkinler tarafından kurulduğunu, çocukların mahallelerdeki varlığının psiko-sosyal destek ve eğitim çalışmalarıyla sınırlandırıldığını gördük. Bu çalışmalar son derece önemli olmakla birlikte, çocukların yaşadıkları mekânlara katılımını içeren hak temelli mekanizmaların eksikliği kentsel düzeyde oyun, eğitim, sağlık başta olmak üzere haklara erişimi oldukça derinden etkiliyor. Tüm ölçeklerde mekânsal müdahaleler planlanırken çocuk haklarının gözetilmesi için savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiriyor ve katılım metotları geliştiriyoruz. Kahramanmaraş depremlerinden sonra sahada yaptığımız izleme çalışmalarının ardından afet yönetiminin farklı aşamalarında ve kentlerin yeniden planlanmasında çocukların hem daha fazla söz sahibi olabilmesi hem de çocuk haklarının mekânsal düzeyde hayata geçebilmesi için kapasitemizi geliştirmek amacıyla dernekleştik.