İlkelerimiz

Tüm faaliyetlerini temel insan hak ve özgürlüklerini esas alarak yürütür.

Devletlerden, hükümetlerden, siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından bağımsızdır.

Irk, din, dil, cinsiyet kimliği, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle uygulanan her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Yeryüzündeki tüm canlıların adil ve eşit yaşama hakkına inanır ve gözetir. Kültürel ve doğal varlıkların evrensel değerler ve kriterlere uygun olarak korunması için çalışır.

Şeffaf ve hesap verebilirdir. Katılımcı, paylaşımcı ve dayanışmacıdır.

Şehir Dedektifi: Kent, Çevre ve Sanat Derneği, yaptığı tüm çalışmalarda ve kurduğu ortaklıklarda aşağıdaki ilkeleri gözetir.