Kültürel Miras Programı

Program Hedefleri

Kentlerin tarihi gelişim süreçleri, önemli mimari ve kültürel yapıları hakkındaki bilgileri çocuklara erişilebilir kılmak

Kültürel alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çocuk dostu politika, program ve içerik geliştirmesine katkı sunmak

Kültürel miras alanlarına ilişkin nitelikli bilgi, araştırma ve çocuk yayınları üretmek

Kültürel miras alanlarına ilişkin yeniden yapılanma, yenileme, renovasyon, sergileme süreçlerinde çocuk katılımını sağlamak

Kültür kurumlarıyla eğitim ve çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum paydaşlığını güçlendirmek

Kültürel miras bileşenlerinin eğitim müfredatlarında yer almasını sağlamak

Çocuklar İçin Beyoğlu

Proje Dönemi: 2019

Proje Partneri: UN Sivil Düşün

Sivil Düşün AB Programı finansal desteği, İKSV Alt Kat ve TMMOB Mimarlar Odası işbirliyle gerçekleştirdiğimiz Çocuklar için Beyoğlu projesinde, Beyoğlu’nun beş farklı mahallesinde yaşayan çocuklarla atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Çocukların deneyimledikleri Beyoğlu’nu semtin kültürel miras öğeleriyle birleştirerek illüstratif bir harita ürettik. 5 yaş üzeri çocukların kullanımına uygun olan bu haritayla çocuklar Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel bileşenlerini çıkartmalar ve duyu oyunlarıyla deneyimliyor.

İngilizce ve Türkçe basılan Çocuklar İçin Beyoğlu haritasıyla yürüyüşler düzenlemeye ve eğitim içeriklerine dahil olmaya devam ediyoruz.

İstanbul’u Okuyorum

Proje Dönemi: 2020

Proje Partneri: Türkiye Yayıncılar Birliği

Türkiye Yayıncılar Birliği, Okuma Kültürü Platformu tarafından finanse edilen İstanbul’u Okuyorum, 5 yaş ve üzeri çocuklara tarihi yarımadayı okuma kültürü mekânları çerçevesinde aktaran bir projedir. Pandemi döneminde yürütülen proje kapsamında, sosyal medya kanalları aracılığıyla çocukların tarihi yarımadada gezmeyi en çok sevdikleri yerleri öğrendik. Çocuklar İçin İstanbul’u Yazanlar Konuşuyor başlıklı söyleşi dizisinde çocuk yazarlarını ve çizerlerini ağırladık. Proje sonunda bilişsel ve duyusal oyunların yer aldığı basılı haritayı 4000 çocuğa ulaştırdık. Oluşturulan dijital harita ise öğretmenlerin eğitim materyali olarak erişime açıldı.

Çocuklar İçin Tarihi Yarımada haritasıyla yürüyüşler düzenlemeye ve eğitim içeriklerine dahil olmaya devam ediyoruz.

Proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşilere linkten ulaşabilirsiniz. 
Şehrin Pusulası: Çocuklar

Proje Dönemi: 2022

Proje Partneri: Hempa Çocuk Derneği - Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı desteğiyle, Hempa Çocuk Derneği tarafından Şehir Dedektifi işbirliği ile yürütülen Şehrin Pusulası: Çocuklar projesi, Ankara’da yaşayan sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı imkânlara sahip çocukların kent hakkı bilincinin geliştirilmesi ve kente aidiyetlerinin artırılmasını amaçlayan bir projedir.

Proje kapsamında çocukların yaşadıkları kenti daha iyi tanımalarına yardımcı olmak için Şehir Dedektifi işbirliğiyle atölyelerin içerikleri hazırlandı ve proje çıktısı olarak Ankara’nın Cumhuriyet tarihinin ilklerini öğrenebilecekleri önemli binaları, Ankara’ya özgü tarihi evleri, müzeleri ve parkları kapsayan bir rota oluşturularak Çocuklar için Ankara Haritası yayımlandı.

Bil Bakalım: Teknoloji ve İnovasyonda Kadınlar

Proje Dönemi: 2022

Proje Partneri: Aygaz, Suna’nın Kızları, Rahmi Koç Müzesi

Aygaz, Suna’nın Kızları ve Rahmi Koç Müzesi ile birlikte hayata geçirilen W-Energy for Kids programında Rahmi Koç Müzesi Keşif Küresi için animasyon hazırladık. ‘Bil Bakalım?’ adlı interaktif içerikte bilmeceler üzerinden çocuklara teknolojide kadınların rolü ve kadın mucitlerin icatları anlatılarak çocukların zihnindeki olası kalıp yargıların yıkılması amaçlandı ve inovasyonun hayatın içinde olduğu algısı pekiştirilmek hedeflendi. Bu animasyonu 2026'ya kadar 100 bin çocuğun izlemesi hedefleniyor.

Rahmi Koç Müzesi dışında Müze Gazhane, Pera Müzesi ve İKSV Alt Kat’ta kentsel miras bağlamında atölye içerikleri geliştirdik.

Kültürel Miras Programı kapsamında müzelerin sergi programlarına yönelik atölye içerikleri, yürüyüşler, interaktif anlatılar geliştirmeye devam ediyoruz.