Kentsel Ekoloji Programı

Program Hedefleri

Yaşadığımız çevreyle ilgili temel ekolojik bilgileri, kentlerin doğal kaynaklarını, yaşam alanlarını paylaştığımız türleri çocuklara aktarmak

Kentlere yapılan müdahalelerin halk sağlığı bağlamında çocuklara olası etkileri üzerine araştırma, izleme ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek

Kentin doğal kaynakları, canlı türleri, doğal miras alanlarıyla ilgili çocuk yayınları üretmek

Kentsel ekoloji alanında farklı kentsel deneyimleri buluşturan uluslararası ağlar kurmak, çocuk ve gençlerin bu ağlara aktif katılımını sağlamak

Kentlere yapılan müdahalelerin ekolojik sonuçları, iklim ve biyoçeşitlilik krizi hakkında nitelikli bilgi ve araştırmaları, savunuculuk faaliyetlerini çocuklara erişilebilir kılmak

Çocukların kentsel ekoloji alanında yürüttüğü savunuculuk faaliyetlerini ve akran öğrenmesini desteklemek

Ekoloji topluluklarıyla, eğitim paydaşlarını, çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında köprü kurmak; yapıcı işbirlikleri geliştirilmesini sağlamak

Flora İstanbul

Proje Dönemi: 2021

Proje Partneri: UN Sivil Düşün

AB Sivil Düşün tarafından finanse edilen ve Müze Gazhane işbirliğinde gerçekleştirilen Flora İstanbul çocukların doğayla ilişkisini odağına alan İstanbul’un bitki örtüsünü çocuklar için görünür kılmayı hedefleyen bir projedir.

Proje kapsamında beş ana temada oyunlaştırılmış rotalarla basılı bir harita hazırlandı. Doğa ve Çocuk, Kent Bahçeciliği, Kent kültürü ve Hafıza, Yenilebilirlik ve Şifa, Botanik bahçeler ve Bitkilerin Dedektifleri olarak belirlenen bu temalarda çocuk atölyeleri ve webinar serisi ile düzenlendi.

İkinci baskısını yaptığımız Flora İstanbul haritasıyla atölye çalışmaları gerçekleştirmeye ve eğitim içerikleri oluşturmaya devam ediyoruz.

Proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşilere linkten ulaşabilirsiniz. 
Suyun Peşinde İstanbul

Proje Dönemi: 2022-2023

Proje Partneri: CultureCIVIC

AB CultureCIVIC tarafından desteklenen Suyun Peşinde İstanbul, 5 yaş ve üzeri çocukları ve herkesi kentsel miras kavramını “su” odağında düşünmeye davet eden bir proje.

Suyun Peşinde İstanbul projesi kapsamında İstanbul su kültürünün farklı bileşenlerini ele alan kamusal söyleşiler, atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Projenin sonunda su döngüsünü ve İstanbul’un su sistemlerini anlatan resimli bir çocuk kitabı yayımladık.

Simla Sunay’ın kaleme aldığı, Gökçe Akgül’ün resimlediği İstanbul’un Gözleri kitabımız, Uluslararası Gençlik Yayınları kurulu onur listesine seçildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşilere linkten ulaşabilirsiniz.

*Suyun Peşinde İstanbul projesi kapsamında yayımladığımız resimli çocuk kitabı İstanbul'un Gözleri'ni daha fazla çocukla buluşturmak amacıyla çocuklarla çalışan sivil toplum örgütlerine ücretsiz gönderiyoruz.

Formu doldurarak kitabı talep edebilirsiniz.

Okulum Nerede?

Proje Dönemi: 2022-2023

Proje Partneri: Hisar Okulları-Enka Okulları

Okul ortamlarında çocukların kent hakkı perspektifinden kentle olan ilişkilerini, coğrafya bilgilerini okulun içinde bulunduğu çevre ile pekiştirmeyi, tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmeyi, mekânsal sorunları tartışabilecek zemin oluşturabilmeyi ve bu çalışmaların müfredata eklemlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde Hisar Okulları ve Enka Okulları’ndan ortaokul ve lise grubu çocuklarla yürüttüğümüz projemizde, yer temelli eğitim (placed-based education) metotlarından ilhamla hazırladığımız atölye içerikleriyle okul çevresini çocuklarla keşfettik. Atölyelerimizin tamamlanmasının ardından program kapsamında çocuklar kent hakkı, kentle olan ilişkileri ve atölyelerdeki deneyimlerini Okullar Buluşması’nda birbirine aktardılar.

Yaşanabilir şehirlerin oluşturulmasında atılacak en önemli adımlardan birisinin eğitim paydaşlarının katılımı olduğunu düşünüyor ve bu bağlamda programda yürütülen çalışmaları geliştirerek yaygınlaştırılmasını planlıyoruz.

Hisar ve Enka okullarının çevresini, öğrencilerle yaptığımız yürüyüşün rotasını ve öğrencilerimizin dikkat çektiği mekânsal önerileri ise çizerimiz İpek Kay görselleştirdi. 2022-2023 eğitim döneminde yürüttüğümüz çalışmaları linkten, bu dönemde üretilen okul çevresi haritalarımızı ise aşağıdan inceleyebilirsiniz.