Çocuk Odaklı Afet Planlaması

Program Hedefleri

Afet planlaması çalışmalarının çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeterek yapılmasını sağlamak

Risk yönetimi yapan kurumların çocuk dostu politika, eylem planı ve afet planlaması yapmasına katkı sunmak

Çocuk odaklı afet planlamasının ülkemizde koruyucu-önleyici çalışmalar kapsamına girmesi için araştırma, izleme ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek

Afet sonrası yapılan geçici barınma alanlarında çocukların ihtiyaçlarını ortaya koyan izleme, araştırma ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek

Afet sonrası yeniden yapılanma çalışmaları ve her ölçekte kent planında çocukların ihtiyaçlarının dikkate alınmasını ve çocuk katılımını sağlamak

İklim ve biyoçeşitlilik krizinin bilimsel olarak ortaya konan etkilerinin afet kapsamında ve çocuk odağında değerlendirilmesi için araştırma, izleme ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek

Afet sonrası iyileşme çalışmalarında çocuklara yönelik mekânları çocuk katılımıyla tasarlamak ve inşa etmek

Çocuklarda afet bilincini yükseltmek, afet sırası ve sonrasında çocukların başvuracakları mekanizmaları bilmelerini sağlamak, aileleri ve eğitimcileri güçlendirmek

Geçici Barınma Alanlarına Kız Çocuk Odaklı Bakış

Proje Dönemi: 2023

Proje Partneri: Suna’nın Kızları

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilimizi kapsayan depremlerin ardından; geçmiş deneyimlerimize dayanarak deprem bölgesinde çocuk hakları alanında çalışan kişi/kurumlarla dayanışma halinde çalışmalara başladık. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Empower finansal desteği ve Suna’nın Kızları işbirliğiyle deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarının koşullarını kız çocukları odağa alan bir perspektifle değerlendirdiğimiz iki rapor hazırladık.

9-12 Mart 2023 tarihleri arasında depremlerden en çok etkilenen illerimizden Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman’da bulunan geçici barınma alanlarına yaptığımız ziyaretlerde barınma alanlarındaki mekânsal koşulları kız çocuklarının iyi olma halleri açısından inceleyerek tespitler yaptık. Deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarına kız çocuk odaklı bakış: Mekânsal koşullara ve çocuk hizmetlerine dair değerlendirme raporuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlk raporumuza devam niteliğinde olan Kahramanmaraş-Pazarcık Hastane Konteyner Kent ve Hatay-Antakya Umut Kent’delerde Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliğimiz kapsamında kurulan Çocuk Yaşam Merkezlerine gelen çocuklarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucu öne çıkan bulguları içeren EMpower desteği ile hazırladığımız Konteyner kentlerde çocukların yaşam alanlarına kız çocuk odaklı bakış raporuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hayat Parkı

Proje Dönemi: 2023-2024

Proje Partneri: Fisa Çocuk Hakları Merkezi/OXFAM/KEDV

Adıyaman Belediyesi tarafından tanımlanan bir arazide gerçekleştirilen oyun parkı projesinde Fisa Çocuk Hakları Merkezi psikososyal destek çalışmalarından faydalanan 7-14 ve 15-17 yaş aralığındaki çocuklarla tasarım atölyeleri gerçekleştirildi. Tasarım atölyelerinden çıkarılan ihtiyaçlar mekânsal projeye dönüştürüldü ve inşa edildi. Adıyaman Belediyesi’nin kullanımına teslim edilen alanda, sanat atölyelerinin gerçekleştirilebileceği ancak iç mekân düzenlemeleri henüz tamamlanmamış bir atölye bulunuyor.