Ne Yapıyoruz?

Şehir Dedektifi araştırır!

Şehir hafızasında çocukların yerini arşiv belgelerini kullanarak ortaya koyar. Çocukların şehirdeki hareketlerini gözlemler, gözlemlerini verileştirerek yaratıcı araçlar (video, illütrasyon, haritalama, poster, rapor vb.) ile yaygınlaştırır.

Şehir Dedektifi oynar!

Şehir Dedekitifi paylaşır!

Çocuklarla şehrin farklı katmanlarını oyunlar aracılığıyla deneyimler, yeni oyunlar üretir, atölye çalışmaları düzenler.

Temalı etkinlikler çerçevesinde, çocuk ve şehir ilişkisini tartışmaya açar, bu konuda bir ağ ve farkındalık oluşturmayı amaçlar.