GELİŞTİRİCİLER İÇİN

Çocuklara yönelik çocuk güvenliği ve çocuk katılımı temelinde mekanlar, programlar ve faaliyetleri çocuklarla birlikte tasarlayın.

Çocukları da içeren alanlar tasarlarken, projenin en başından itibaren geliştiricilerle iş birliği yapmak, daha etkili ve kapsayıcı sonuçlar elde etmemizi sağlıyor.

Bizim katkılarımızla, geliştiriciler

şunları yapabilir:

Daha fazla kapsayıcılığı teşvik edin

Geliştiriciler, kaynaklarımızdan yararlanarak daha kapsayıcı ve yaratıcı alanlar oluşturabilir.

Yeni bir hedef kitleyle etkileşime geçin

Topluluk katılım süreçlerinde çocuklar yeterince temsil edilmezler. Mekanların aileler ve daha geniş topluluk için işlevsel olması isteniyorsa, çocuklar kilit hedef kitle olarak görülmelidir.

Daha sağlıklı ve güvenli yerler geliştirin

Sağlıklı topluluklar inşa etmenin anahtarı, aktif kentsel ortamlar sağlamaktır. Bunu başarmak için, belirli kent ve çocuk tanımlarını aşarak, çocukların ve gençlerin mekansal ihtiyaçlarını geleneksel oyun parkları ve eğitim yapılarının ötesinde düşünmemiz gerekiyor.

Gelişmelere sosyal değer katın

Geliştiriciler, sosyal değer odaklı girişimlere olan ilgilerini her geçen gün artırıyor. Uzun vadeli yatırımlar yapmaya, çocukların iyilik halini gözeten ve değişim yaratan projelere destek olmaya istekli oluyorlar.

yardımcı olabiliriz

Çocuk dostu kent planlamasına yönelik çalışmaları destekleyin

Bir Şehir planlamaya farklı bir gözle bakarak, yerel yönetimlerin ve şehir planlancılarının gözden kaçırmış olabileceği eksiklikleri veya iyileştirme alanlarını belirleyebiliriz. Çocukların ihtiyaçlarını ve bakış açılarını göz önünde bulundurarak, planın çocuklara ne kadar uygun olduğunu sorgulayabiliriz. Çocuk dostu bir kent yaratmak, tüm kent sakinleri için daha yaşanabilir bir şehir yaratmak için önemli bir adımdır. Daha mutlu, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için, çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kapsayıcı ve sürdürülebilir bir planlamaya ihtiyaç vardır. Eleştirel bakış açımız ve uzmanlığımızla, bu hedefe ulaşmaya katkıda bulunabiliriz.

Çocuklarla etkileşimi kolaylaştırın

Çocukların görüşleri, kent planlamada genellikle göz ardı edilir. Çoğu zaman, danışma süreçleri yetişkinlere yöneliktir ve çocuklar için uygun değildir. Bu durum, çocukların kentsel yaşamın önemli bir kısmına katılımını ve şehirlerin onların ihtiyaçlarını karşılamasını engeller. Çocuklarla etkileşimi kolaylaştıran ve onları planlama sürecinin aktif birer parçası haline getiren iki yönlü bir yaklaşım sunuyoruz. Çocukların görüşlerini ifade edebilmeleri için, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlayarak, yaşlarına ve becerilerine uygun yöntemler ve araçlar kullanıyoruz. Planlama sürecinin her aşamasında çocuklarla iletişim kurmak ve geri bildirim almak projede ortak sahiplenme duygusunu geliştirmeye ve daha iyi, daha kapsayıcı sonuçlar sağlamaya yardımcı olur.

Daha geniş ve etkin bir ekip için eğitim sağlayın

Kamusal alanları yaratma şeklimizi değiştirmek, farklı disiplinlerden birçok ekibin ortaklaşa çalışmasını gerektirir. Bu ekipler arasında katılım ve sosyal değer, planlama, tasarım ve uygulama uzmanları yer alır. Projenin başarılı olması için, tüm ekip üyelerinin ortak bir dil konuşması ve karşılaşılan sorunlara ve çözümlere dair ortak bir bakış açısına sahip olması önemlidir. Biz, bu ortak anlayışı geliştirmek için daha geniş bir ekibe eğitim sağlayarak yardımcı oluyoruz. Eğitim programımız: Kamusal alanlarda sosyal değerin önemi ve bunu tasarıma nasıl entegre edebilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazandırır. Farklı çocuk gruplarının ihtiyaçlarını ve deneyimlerini anlamayı sağlar. Erişilebilir ve sürdürülebilir kamusal alanlar yaratmaya yönelik uygulamalı beceriler kazandırır.

Daha iyi alanlar yaratmak için birlikte nasıl çalışabileceğimiz hakkında bizimle konuşun.

Bize e-posta gönderin veya formu kullanarak iletişime geçin.