KENT KONSEYLERİ İÇİN

Belediyeler, kamusal alanları çocuk dostu hale getirme konusunda önemli bir role sahiptir.

Çocuk dostu şehirler sadece oyun parkları ve eğitim binalarından ibaret değildir. Asıl önemli olan, çocukların şehrin tüm bileşenlerine entegre edilmesidir. Asıl hedef, çocukları şehrin tüm bileşenlerine entegre ederek ve onların bakış açılarını dikkate alarak herkes için daha kapsayıcı kamusal alanlar yaratmak ve bu sayede toplumsal değer üretmektir.

Kent Konseylerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve araçları sağlıyoruz:

Herkes için daha kapsayıcı kamusal alanlar yaratın

Çocukların iyilik halini destekleyen alanlar yaratmak, sadece onlar için değil, tüm toplum için fayda sağlar. Kapsayıcı tasarlanmış alanlar, daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik edebilir, sosyal değer katabilir ve genel olarak refahı artırabilir.

Çocukların parklardan ve kamusal alanlardan ne istediklerini anlayın

Oyun parkları, çocukların eğlenmesi ve sosyalleşmesi için önemli bir rol oynar. Fakat tek tip ve sınırlı imkanlar sunan oyun parkları, çocukların yalnızca küçük bir kısmına hitap etmektedir. Bunun yerine çocukların farklı ilgi alanları ve ihtiyaçlarını gözeterek daha kapsayıcı kamusal alanlar yaratmak önemlidir.

Değişimin önündeki engelleri tanıyın

Bilgi eksikliği ve çocukların özel ihtiyaçlarını dikkate almayan politikalar, eşitsizliğe yol açmaktadır. Bu durum, çocukların potansiyellerini tam olarak geliştirmelerini ve birçok çocuğun eğitim, sağlık, oyun ve sosyalleşme gibi temel haklara ve fırsatlara erişimini engellemektedir. Katılım, araştırma, eşitlik ilkesi ve çocuk hakları ilkelerine dayalı politikalar geliştirmek unun üstesinden gelmek için araçlar sağlar.

Çocukların seslerinin duyulduğundan emin olun

Çocuklara ulaşmak zor olabilir, ancak onların seslerini duymak, daha adil ve kapsayıcı bir dünya inşa etmek için kritik önem taşır.

  • Çocukların ihtiyaçlarını ve bakış açılarını anlamak, onları etkileyen politikaların ve programların daha etkili ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

  • Çocuklara aktif bir şekilde katılma imkanı sunmak, onları sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirir ve toplumda daha fazla yer almalarını teşvik eder.

  • Çocukların kendi deneyimlerini paylaşmalarına izin vermek, haklarını savunmalarını ve eşitlik için mücadele etmelerini sağlar.

Kanıt

Neyin yolunda gitmediğine ilişkin verileri ve çocukların kamusal alanlardan ne istediklerine ilişkin bilgileri bir araya getiriyoruz.

Bilgi

Eşitlik ilkesi, planlama ve değişikliklerin nasıl uygulanacağı konusunda pratik rehberlik yapıyoruz.

Katılım

Çocuklar yaşadıkları yeri ve burayı neyin daha iyi hale getirebileceğini biliyor; katılım, daha kapsayıcı bir alan yaratmanın kalbinde yer alıyor.

Esin

Hem Türkiye'de hem de yurtdışında çocuklar tarafından ve çocuklar için tasarlanan birçok harika alan örneği bulunuyor.

Değişim için kaynak sağlıyoruz

Kent Konseyleri için nasıl daha daha kapsayıcı kamusal alanlar yaratabilir?

Bize e-posta gönderin veya formu kullanarak iletişime geçin.